Go to Members' Login

Caernarfonshire girlguiding enquiries Members Checkout

Cymraeg

In some Caernarfonshire units there are members whose first language is Welsh. This page is created for those members as well as anyone else who may wish to learn the Welsh versions.

Rainbow

Promise:
I will do my best to think about my beliefs and to be kind and helpful.

Addewid:
Rwy’n addo gwneud fy nghorau i feddwl am fy nghredoau ac i fod yn garedig a helpu eraill.

Brownie

Promise:
I promise that I will do my best:
To be true to myself and develop my beliefs,
To serve the Queen and my community,
To help other people
and
To keep the Brownie Guide Law.

Addewid:
Rwy’n addo gwneud fy nghorau:
i fod yn ffyddlon i fy hun ac i ddatblygu fy nghredoau,
i wasanaethu’r Frenhines a’m cymuned,
i helpu pobl eraill
ac
i ddilyn Rheolau’r Brownis.

‘Law’: A Brownie thinks of others before herself and does a good turn every day.
Rheol: Mae Browni yn meddwl am eraill o flaen ei hun ac yn gwneud tro da bob dydd.

Motto: Lend a hand.
Arwyddair: Rhowch help llaw

Guide/Senior Section

Promise:
I promise that I will do my best:
To be true to myself and develop my beliefs,
To serve the Queen and my community,
To help other people
and
To keep the Guide Law.

Addewid:
Rwy’n addo gwneud fy nghorau:
i fod yn ffyddlon i fy hun ac i ddatblygu fy nghredoau,
i wasanaethu’r Frenhines a’m cymuned,
i helpu pobl eraill
ac
i ddilyn Rheolau’r Geidiaid

Guide Law

‘Laws’:
A Guide is honest, reliable and can be trusted.
A Guide is helpful and uses her time and abilities wisely.
A Guide faces challenge and learns from her experiences.
A Guide is a good friend and a sister to all Guides.
A Guide is polite and considerate.
A Guide respects all living things and takes care of the world around her.

Rheolau:
Mae Geid yn onest a dibynadwy, a gellir ymddiried ynddi.
Mae Geid yn gymwynasgar ac yn defnyddio ei hamser a’i doniau’n ddoeth.
Mae Geid yn wynebu her ac yn dysgu o’i phrofiadau.
Mae Geid yn ffrind da ac yn chwaer i bob Geid arall.
Mae Geid yn gwrtais ac yn ystyriol.
Mae Geid yn parchu pob peth byw ac yn cymryd gofal o’r byd o’i chwmpas.

Motto: Be Prepared
Arwyddair: Byddwch yn Barod

‘Taps’

(Taps yn canu ar ddiwedd Cyfarfod Guide)
Diwedd dydd
Ciliau’r haul
Tu draw i’r mor
Bryniau mawr
Ac o’r nef
Cwsg yn dda
Tawel yw
Nes at Dduw.

Dyfodol y Ddraig

Mae Dyfodol y Ddraig yn Fforwm Ieuenctid dwyieithog yng Nghymru ar gyfer marched ifanc rhwng 16-25 oed. Mae gennym ni yma yn Sîr Gaernarfon dwy gynrhychiolwraig ar y pwyllgor. Maent yn trafod materion sydd yn effeithio marched o fewn y Mudiad a thu hwnt, megis trais yn erbyn marched, gwahaniaethu oherwydd rhyw, yn ogystal â materion penodol Cymraeg. Mae’r pwyllgor yn cyfarfod dwy waith y flwyddyn mewn penwythnosau llawn gweithgareddau ym Mroneirion fel arfer.

Mae gan y sir dudalen ar Facebook ar gyfer Cyngor y Sîr, i bawb gael cadw mewn cysylltiad a’i gilydd ac chael barn marched ifanc y sir. Yn anffodus does gan y sir ddim cynrhychiolwyr ar yr adeg yma, ond mae’r sir yn gweithio yn galed i gael cynrhychiolwyr brwdfrydig i gael y cyfle gwych yma. Os ydych chi eisau mwy o wybodaeth yn y cyfamser cysylltwch â Sera Roberts ar gydag unrhyw gwestiynnau.